logo van Webburo Spring

Afstand tot de arbeidsmarkt?

Vaak wordt er gesproken over mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Webburo Spring heeft het liever over een arbeidsmarkt die afstand heeft tot deze mensen. Want ga maar na, waarom kunnen mensen met autisme niet werken in onze maatschappij? Dat komt doordat de arbeidsmarkt zich zo heeft veranderd dat er te veel druk en hectiek is rondom de medewerker. Daar passen deze mensen niet in. Vindt men.

Wij proberen te laten zien dat het zeker wel mogelijk is om deze mensen wel een plaats te gunnen in een bedrijf. Inderdaad, vaak moet er iets worden aangepast qua werkplek of werkwijze. Maar...... dan krijg je een werknemer die:

  • super gemotiveerd is
  • weinig zeurt over zijn werkzaamheden of werkplek
  • niet vaker ziek is dan een "gewone" medeweker
  • vaak een no-risk polis meeneemt
  • een loonkostensubsidie meeneemt als hij toch net iets minder productief is
  • beter weet hoe hij in elkaar zit dan iemand zonder rugzakje
  • precies weet wat hij moet doen als het even niet gaat.

We hebben nog weinig nadelen ervaren met deze doelgroep.

Zoek iemand met een Wajong uitkering of baan-garantie-baan

Deze mensen zijn goed te vinden via je gemeente of UWV. Daar heeft men absoluut de kennis om je te helpen zoeken.